Аймаг ИТХТ, ЗД

Аймгийн ИТХД, ЗД

 

Бүгд Засаг дарга ИТХ-ын дарга
Бүгд Зөв хүн Электорат Та бидний эвсэл МАН АН Бие даагч Нам бус ХҮН МАХН
Бүгд Зөв хүн Электорат Та бидний эвсэл МАН АН Бие даагч Нам бус ХҮН МАХН
Бүгд Баянхонгор Орхон Хэнтий Ховд Булган Увс Дорнод Архангай Дорноговь Өмнөговь Завхан Баян-Өлгий Сүхбаатар Өвөрхангай Хөвсгөл Дундговь Говь-Алтай Сэлэнгэ Дархан-Уул Говьсүмбэр Төв
ИТХ-ын дарга
Баянхонгор
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Хэнтий
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Ховд
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Увс
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Аймгийн ИТХД, ЗД
Говьсүмбэр
Засаг дарга
ИТХ-ын дарга
Архангай
АН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Булган
АН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Баян-Өлгий
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Баян-Өлгий
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Дархан-Уул
Засаг дарга
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Дархан-Уул
Засаг дарга
Баянхонгор
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Говь-Алтай
АН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Говь-Алтай
АН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Булган
АН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Дорнод
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Дорнод
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Увс
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Ховд
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Дундговь
АН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Дундговь
АН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Хэнтий
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Дорноговь
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Дорноговь
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Хөвсгөл
АН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Говьсүмбэр
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Өмнөговь
АН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Өмнөговь
АН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Орхон
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Орхон
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Сэлэнгэ
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Өвөрхангай
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Өвөрхангай
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Завхан
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Завхан
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
ИТХ-ын дарга
Төв
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Төв
ИТХ-ын дарга
Сүхбаатар
АН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Сүхбаатар
АН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Хөвсгөл
АН
Аймгийн ИТХД, ЗД
Засаг дарга
Сэлэнгэ
МАН
Аймгийн ИТХД, ЗД