Дүүргийн ИТХТ, ЗД

Дүүргийн ИТХД, ЗД

 

Бүгд Засаг Дарга ИТХ-ын дарга
Бүгд Налайх, Багануур, Багахангай Чингэлтэй Баянгол Хан-Уул Сонгинохайрхан Сүхбаатар Баянзүрх Налайх Багануур Багахангай
Бүгд Зөв хүн Электорат Та бидний эвсэл МАН АН Бие даагч Нам бус ХҮН МАХН
18 дугаар тойрог
МАН
ХУД-ийн ЗД
Хан-Уул
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
Сонгинохайрхан
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
ИТХ-ын дарга
Баянзүрх
МАН
Дүүргийн ИТХД
ИТХ-ын дарга
Хан-Уул
МАН
Дүүргийн ИТХД
ЧД-ийн ЗД
Чингэлтэй
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
БЗД-ийн ЗД
Баянзүрх
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
СБД-ийн ЗД
Сүхбаатар
АН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
15 дугаар тойрог
Багануур дүүргийн ЗД, НИТХ төлөөлөгч
МАН
Багануур
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
21 дүгээр тойрог
НИТХ төлөөлөгч
Багануур
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
ИТХ-ын дарга
МАХН
Дүүргийн ИТХД
НД-ийн ЗД
Налайх
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
ИТХ-ын дарга
Багахангай
МАН
Дүүргийн ИТХД
ИТХ-ын дарга
МАН
Дүүргийн ИТХД
Баянгол
БГД-ийн ЗД
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
Баянгол
1 дүгээр тойрог
ИТХ-ын дарга
Налайх
МАН
Дүүргийн ИТХД
ИТХ-ын дарга
Сонгинохайрхан
МАН
Дүүргийн ИТХД
ИТХ-ын дарга
Сүхбаатар
АН
Дүүргийн ИТХД
Дүүргийн ИТХД
МАН
Чингэлтэй
ИТХ-ын дарга
Дүүргийн ИТХД
МАН
Багахангай
Засаг Дарга