ЗГ-ын гишүүд

ЗГ-ын гишүүд

 

Бүгд Ерөнхий сайд Шадар сайд Сайд
Бүгд Зөв хүн Электорат Та бидний эвсэл МАН АН Бие даагч Нам бус ХҮН МАХН
Бүгд Батлан хамгаалах яам Соёлын яам Боловсрол, шинжлэх ухааны яам Зам,тээврийн хөгжлийн яам Гадаад харилцааны яам Сангийн яам Уул уурхай,хүнд үйлдвэрийн яам Хөдөлмөр,нийгмийн хамгааллын яам Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлвэрийн яам Эрүүл мэндийн яам Цахим хөгжил, харилцаа хобооны яам Эдийн засаг, хөгжлийн яам Эрчим хүчний яам Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах Үндэсний хороо Олимп, нийтийн биеийн тамир, спортын Үндэсний хороо Барилга, хот байгуулалтын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хороо
УИХ-ын гишүүн
18 дугаар тойрог
Хэнтий
МАН
УИХ-ын гишүүд
Ерөнхий сайд
ЗГ-ын гишүүд
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга
Сайд
МАН
ЗГ-ын гишүүд
ЗГ-ын гишүүд
23 дугаар тойрог
МАН
Сайд
Баянзүрх
Хөдөлмөр,нийгмийн хамгааллын яам
УИХ-ын гишүүн
7 дугаар тойрог
Дорнод
МАН
УИХ-ын гишүүд
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлвэрийн яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
16 дугаар тойрог
Ховд
МАН
УИХ-ын гишүүд
Зам,тээврийн хөгжлийн яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
26 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Уул уурхай,хүнд үйлдвэрийн яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
Баянгол
ЗГ-ын гишүүд
Эрүүл мэндийн яам
Сайд
10 дугаар тойрог
Өвөрхангай
МАН
УИХ-ын гишүүн
25 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах Үндэсний хороо
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
Чингэлтэй
УИХ-ын гишүүн
15 дугаар тойрог
Увс
МАН
УИХ-ын гишүүд
Эдийн засаг, хөгжлийн яам
Шадар сайд
ЗГ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
28 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Цахим хөгжил, харилцаа хобооны яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
Сонгинохайрхан
УИХ-ын гишүүн
15 дугаар тойрог
Увс
МАН
УИХ-ын гишүүд
Эрчим хүчний яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
ЗГ-ын гишүүд
АН
Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хороо
Сайд
Батлан хамгаалах яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
17 дугаар тойрог
Хөвсгөл
МАН
УИХ-ын гишүүд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
21 дүгээр тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Шадар сайд
ЗГ-ын гишүүд
Налайх, Багануур, Багахангай
ЗГ-ын гишүүд
МАН
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
18 дугаар тойрог
МАН
Олимп, нийтийн биеийн тамир, спортын Үндэсний хороо
Сайд
Хэнтий
Гадаад харилцааны яам
Сайд
МАН
ЗГ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
19 дүгээр тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Дархан-Уул
Сангийн яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
МАН
ЗГ-ын гишүүд
Соёлын яам
Сайд
Барилга, хот байгуулалтын яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
ЗГ-ын гишүүд
МАН
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Сайд
22 дугаар тойрог
МАН
ЗГ-ын гишүүд
22 дугаар тойрог
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Сайд