НИТХТ, НИТХД, НЗД

Нийслэлийн ИТХТ, НИТХД, НЗД

 

Бүгд Засаг даргын орлогч НИТХ-ын дарга СХД-ийн ЗД ХУД-ийн ЗД Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ-ын дарга НИТХ-ын төлөөлөгч ЧД-ийн ЗД Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын дарга, НИТХ төлөөлөгч БЗД-ийн ЗД СБД-ийн ЗД Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих төв НӨҮГ-ын дарга НИТХ төлөөлөгч НОСК-ийн гүйцэтгэх захирал, НИТХ төлөөлөгч Багануур дүүргийн ЗД, НИТХ төлөөлөгч “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн” ОНӨҮГ-ын дарга НД-ийн ЗД Хотын орлогч дарга БГД-ийн ЗД МЗХ-ны Ерөнхийлөгч, НИТХ төлөөлөгч Ус сувгийн удирдах газрын дарга, НИТХ төлөөлөгч Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-ын дарга, НИТХ төлөөлөгч Хотын дарга
Бүгд Налайх, Багануур, Багахангай Чингэлтэй Баянгол Хан-Уул Сонгинохайрхан Сүхбаатар Баянзүрх Налайх Багануур Багахангай
Бүгд Зөв хүн Электорат Та бидний эвсэл МАН АН Бие даагч Нам бус ХҮН МАХН
НИТХ-ын дарга
Баянгол
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Сонгинохайрхан
НИТХ-ын төлөөлөгч
МАН
Хотын дарга
Засаг Дарга
Засаг дарга
Сонгинохайрхан
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ-ын дарга
Чингэлтэй
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
ХУД-ийн ЗД
Хан-Уул
Засаг Дарга
МАН
18 дугаар тойрог
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
16 дугаар тойрог
МАН
Чингэлтэй
НИТХ-ын төлөөлөгч
Сүхбаатар
АН
НИТХ-ын төлөөлөгч
ЧД-ийн ЗД
Чингэлтэй
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
БЗД-ийн ЗД
Баянзүрх
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
НИТХ-ын төлөөлөгч
Баянзүрх
АН
НИТХ-ын төлөөлөгч
4 дүгээр тойрог
НИТХ-ын төлөөлөгч
Сонгинохайрхан
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
СБД-ийн ЗД
Сүхбаатар
АН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
15 дугаар тойрог
Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын дарга, НИТХ төлөөлөгч
Сонгинохайрхан
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих төв НӨҮГ-ын дарга
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Баянгол
2 дугаар тойрог
НИТХ төлөөлөгч
Хан-Уул
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
Баянзүрх
ХҮН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НОСК-ийн гүйцэтгэх захирал, НИТХ төлөөлөгч
Сонгинохайрхан
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Багануур дүүргийн ЗД, НИТХ төлөөлөгч
МАН
Багануур
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
21 дүгээр тойрог
НИТХ төлөөлөгч
Сонгинохайрхан
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-ын дарга, НИТХ төлөөлөгч
Сонгинохайрхан
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Баянгол
1 дүгээр тойрог
НИТХ төлөөлөгч
Хан-Уул
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Баянгол
3 дугаар тойрог
НИТХ төлөөлөгч
Баянзүрх
ХҮН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
Налайх
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
“Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн” ОНӨҮГ-ын дарга
Баянзүрх
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
Хан-Уул
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
Хан-Уул
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
Багануур
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
ИТХ-ын дарга
МАХН
Дүүргийн ИТХД
НИТХ төлөөлөгч
Хан-Уул
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
Баянзүрх
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
Баянзүрх
АН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НД-ийн ЗД
Налайх
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
Хотын орлогч дарга
Сонгинохайрхан
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
Баянзүрх
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
МЗХ-ны Ерөнхийлөгч, НИТХ төлөөлөгч
Сонгинохайрхан
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
БГД-ийн ЗД
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг Дарга
Дүүргийн ИТХД
Баянгол
1 дүгээр тойрог
Ус сувгийн удирдах газрын дарга, НИТХ төлөөлөгч
Сонгинохайрхан
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
Баянзүрх
АН
НИТХ-ын төлөөлөгч
4 дүгээр тойрог
НИТХ төлөөлөгч
Сонгинохайрхан
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Засаг даргын орлогч
Чингэлтэй
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
Сүхбаатар
МАН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Баянзүрх
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
Сүхбаатар
АН
НИТХ-ын төлөөлөгч
НИТХ төлөөлөгч
АН
НИТХ-ын төлөөлөгч
Баянгол
НИТХ-ын төлөөлөгч
Багахангай
Засаг Дарга
МАН