УИХ-ын гишүүд

УИХ-ын гишүүд

 

Бүгд УИХ-ын дарга УИХ-ын гишүүн
Бүгд 3 дугаар тойрог 21 дүгээр тойрог 26 дугаар тойрог 20 дугаар тойрог 25 дугаар тойрог 18 дугаар тойрог 16 дугаар тойрог 29 дүгээр тойрог 4 дүгээр тойрог 19 дүгээр тойрог 15 дугаар тойрог 7 дугаар тойрог 28 дугаар тойрог 1 дүгээр тойрог 8 дугаар тойрог 23 дугаар тойрог 11 дүгээр тойрог 9 дүгээр тойрог 2 дугаар тойрог 12 дугаар тойрог 14 дүгээр тойрог 10 дугаар тойрог 24 дүгээр тойрог 17 дугаар тойрог 6 дугаар тойрог 27 дугаар тойрог 5 дугаар тойрог 22 дугаар тойрог 13 дугаар тойрог
Бүгд Баянхонгор Орхон Хэнтий Ховд Булган Увс Дорнод Архангай Дорноговь Өмнөговь Завхан Баян-Өлгий Сүхбаатар Өвөрхангай Хөвсгөл Дундговь Говь-Алтай Сэлэнгэ Дархан-Уул Говьсүмбэр Төв
Бүгд Зөв хүн Электорат Та бидний эвсэл МАН АН Бие даагч Нам бус ХҮН МАХН
Бүгд Налайх, Багануур, Багахангай Чингэлтэй Баянгол Хан-Уул Сонгинохайрхан Сүхбаатар Баянзүрх Налайх Багануур Багахангай
УИХ-ын гишүүн
4 дүгээр тойрог
Булган
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
18 дугаар тойрог
Хэнтий
МАН
УИХ-ын гишүүд
Ерөнхий сайд
ЗГ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
26 дугаар тойрог
АН
УИХ-ын гишүүд
Баянгол
УИХ-ын гишүүн
3 дугаар тойрог
Баянхонгор
АН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
20 дугаар тойрог
Орхон
Бие даагч
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
16 дугаар тойрог
Ховд
АН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
29 дүгээр тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Хан-Уул
УИХ-ын гишүүн
4 дүгээр тойрог
Булган
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
2 дугаар тойрог
Баян-Өлгий
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
28 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Сонгинохайрхан
УИХ-ын гишүүн
1 дүгээр тойрог
Архангай
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
8 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Дундговь
УИХ-ын гишүүн
19 дүгээр тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Дархан-Уул
Сайд
МАН
УИХ-ын гишүүн
УИХ-ын гишүүд
18 дугаар тойрог
Хэнтий
Олимп, нийтийн биеийн тамир, спортын Үндэсний хороо
УИХ-ын гишүүн
23 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Баянзүрх
УИХ-ын гишүүн
2 дугаар тойрог
Баян-Өлгий
АН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
7 дугаар тойрог
Дорнод
МАН
УИХ-ын гишүүд
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлвэрийн яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
16 дугаар тойрог
Ховд
МАН
УИХ-ын гишүүд
Зам,тээврийн хөгжлийн яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
20 дугаар тойрог
Орхон
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
9 дүгээр тойрог
Завхан
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
28 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Сонгинохайрхан
УИХ-ын гишүүн
12 дугаар тойрог
Сүхбаатар
АН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
14 дүгээр тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Төв
УИХ-ын гишүүн
23 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Баянзүрх
УИХ-ын гишүүн
2 дугаар тойрог
Баян-Өлгий
АН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
20 дугаар тойрог
Орхон
УИХ-ын гишүүд
Та бидний эвсэл
УИХ-ын гишүүн
10 дугаар тойрог
Өвөрхангай
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
3 дугаар тойрог
Баянхонгор
АН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
12 дугаар тойрог
Сүхбаатар
АН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
26 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Баянгол
УИХ-ын гишүүн
26 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Уул уурхай,хүнд үйлдвэрийн яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
Баянгол
УИХ-ын гишүүн
29 дүгээр тойрог
УИХ-ын гишүүд
Зөв хүн Электорат
Хан-Уул
УИХ-ын гишүүн
8 дугаар тойрог
Дорноговь
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
19 дүгээр тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Дархан-Уул
УИХ-ын гишүүн
17 дугаар тойрог
Хөвсгөл
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
МАН
УИХ-ын гишүүд
27 дугаар тойрог
Сонгинохайрхан
УИХ-ын гишүүн
18 дугаар тойрог
Хэнтий
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
24 дүгээр тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Сүхбаатар
УИХ-ын гишүүн
17 дугаар тойрог
Хөвсгөл
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
24 дүгээр тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Сүхбаатар
УИХ-ын гишүүн
6 дугаар тойрог
Дундговь
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
8 дугаар тойрог
Өмнөговь
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
25 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Чингэлтэй
УИХ-ын гишүүн
13 дугаар тойрог
Сэлэнгэ
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
16 дугаар тойрог
Ховд
АН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
5 дугаар тойрог
Говь-Алтай
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
7 дугаар тойрог
Дорнод
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
22 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Баянзүрх
УИХ-ын гишүүн
21 дүгээр тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Налайх, Багануур, Багахангай
УИХ-ын гишүүн
29 дүгээр тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Хан-Уул
УИХ-ын гишүүн
25 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах Үндэсний хороо
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
Чингэлтэй
УИХ-ын гишүүн
1 дүгээр тойрог
Архангай
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
14 дүгээр тойрог
АН
УИХ-ын гишүүд
Төв
УИХ-ын гишүүн
10 дугаар тойрог
Өвөрхангай
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
13 дугаар тойрог
Сэлэнгэ
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
15 дугаар тойрог
Увс
МАН
УИХ-ын гишүүд
Эдийн засаг, хөгжлийн яам
Шадар сайд
ЗГ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
28 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Цахим хөгжил, харилцаа хобооны яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
Сонгинохайрхан
УИХ-ын гишүүн
24 дүгээр тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Сүхбаатар
УИХ-ын гишүүн
19 дүгээр тойрог
Завхан
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
15 дугаар тойрог
Увс
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
15 дугаар тойрог
Увс
МАН
УИХ-ын гишүүд
Эрчим хүчний яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
МАН
УИХ-ын гишүүд
23 дугаар тойрог
Баянзүрх
УИХ-ын гишүүн
10 дугаар тойрог
Өвөрхангай
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
5 дугаар тойрог
Говь-Алтай
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
22 дугаар тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Баянзүрх
УИХ-ын гишүүн
14 дүгээр тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Төв
УИХ-ын гишүүн
8 дугаар тойрог
Дорноговь
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
13 дугаар тойрог
Сэлэнгэ
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
17 дугаар тойрог
Хөвсгөл
МАН
УИХ-ын гишүүд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд
УИХ-ын дарга
3 дугаар тойрог
Баянхонгор
МАН
УИХ-ын гишүүд
УИХ-ын гишүүн
21 дүгээр тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Шадар сайд
ЗГ-ын гишүүд
Налайх, Багануур, Багахангай
УИХ-ын гишүүн
19 дүгээр тойрог
МАН
УИХ-ын гишүүд
Дархан-Уул
Сангийн яам
Сайд
ЗГ-ын гишүүд